ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

Днес започва реорганизация на сайта

Зоната за клубни членове ще е достъпна след седмица. Подреждането в зоната за приятели ще продължи до следващата пролет - разни неща ще се появяват и изчезват според моето настроение и настойчивостта на гостите.

Докато трае почистването наоколо циркулират двама-трима хигиенисти. Ако някой иска да се включи, да избере подходящ ник и да дерзае.

Станислав Точев
Feedback | Blog


Tools